PRŮMYSL

Priemysel

Analýzy kúpeľov, pravidelné rozbory a monitorovanie, vrátane protokolov. Výkon a náklady pod kontrolou.