Služby pre zákazníkov

Everstar nie je iba produkt, sú to aj neoddeliteľné služby, ktoré ho sprevádzajú po celý jeho čas. Ide najmä o poskytovanie servisu, technologického poradenstva a zákazkového riešenia. Proces je zaistený kompletne, ako dodaním zodpovedajúceho výrobku, tak komplexného riešenia a servisu s prvkami následného rozvoja a optimalizácie, vrátane nových a netradičných oblastí a prístupov.

Rámcový zoznam poskytovaných služieb.

Ikona modrá Technické zabezpečenie a servis.
Ikona modrá Konzultácie, technické a odborné poradenstvo.
Ikona modrá Analýzy a merania vrátane laboratórnych riešení.
Ikona modrá Asistencia pri aplikácii, prevádzke a údržbe kúpeľov.
Ikona modrá Zákazkové a zákaznícke riešenia.

Ikona modrá Tvorba komplexného riešenia a jeho zavedenia do praxe.
Ikona modrá Legislatívny servis a podpora.
Ikona modrá Administratívny servis.
Ikona modrá Vzdelávanie a rozvoj znalostí, vrátane školení, seminárov a workshopov.
Ikona modrá Výskum, vývoj, inovácie.

Máte konkrétnu otázku alebo záujem o uvedené služby?

Zašlite nám vaše kontaktné údaje a stručný opis problematiky a budeme vás kontaktovať ohľadom podrobnejších informácií.