Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR
(General Data Protection Regulation)

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a dodržiavame príslušné štátne aj európske nariadenia o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

Vaše osobné údaje spracúvame a využívame len s vaším výslovným súhlasom.

  1. Aké osobné údaje uchovávame? Uchovávame informácie, ktoré sme od vás získali s vaším súhlasom. Najčastejšie ide o vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefón a kontaktnú adresu. V okamihu, keď sa s nami prvýkrát skontaktujete, si v databáze vytvoríme váš profil. Ukladajú sa v ňom aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete neskôr.
  2. Na čo tieto údaje používame? Tieto údaje používame na účely výskumu trhu aj na marketingové účely, t. j. individuálnu tvorbu a posielanie vybraných informácií poštou, e-mailom alebo prostredníctvom textových správ, ponúkanie služieb a posielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb.
  3. Ako dlho sa osobné údaje archivujú? V podstate ukladáme všetky informácie, ktoré nám pošlete, a to tak dlho, kým budete mať záujem o to, aby sme vám posielali obchodné informácie, t. j. záleží na čase uvedenom v konkrétnom texte súhlasu. Najčastejšie sa osobné údaje spracúvajú na čas do odvolania vášho súhlasu alebo priamo na konkrétny časový úsek, ktorý je uvedený v texte súhlasu. Ak si už neželáte, aby sme využívali vaše údaje, okamžite a bezplatne, samozrejme, splníme túto vašu požiadavku (pozri čl. 5).
  4. Môžete zistiť, aké údaje o vás evidujeme? Áno. Podľa § 12 zákona o ochrane osobných údajov môžete kedykoľvek získať informácie o údajoch, ktoré o vašej osobe evidujeme.
  5. Môžete požiadať o vymazanie údajov evidovaných o vašej osobe? Áno. Samozrejme, kedykoľvek máte možnosť požiadať o čiastočné alebo úplné vymazanie vašich údajov, a to oznámením na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Vaše želanie neodkladne splníme a okamžite zrušíme posielanie ďalších obchodných materiálov. V určitých prípadoch, keď si to vyžaduje zákon, sa budú vaše osobné údaje uchovávať a súbor sa zablokuje, no nevymaže sa. Ďalej môžete kedykoľvek požiadať o blokovanie, opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov. Rovnako máte podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov aj ďalšie práva.
  6. Odovzdávame vaše osobné údaje tretím stranám? Nie, vaše osobné údaje bez vášho súhlasu alebo bez vášho predchádzajúceho informovania neodovzdávame žiadnym tretím stranám na ďalšie využitie, predovšetkým sa vaše osobné údaje nepredávajú, neprenajímajú ani nevymieňajú. Ak poveríme iné spoločnosti – tzv. sprostredkovateľov (zariadenia na spracovanie údajov) dokončením našich úloh (napr. posielaním informácií), potom, samozrejme, od týchto spoločností vyžadujeme aj ochranu vašich údajov a takéto spoločnosti majú povolenie používať vaše údaje len a výhradne na zadané účely. Aj od takýchto spoločností vyžadujeme, aby s údajmi zaobchádzali v súlade s týmto vyhlásením o ochrane údajov a s príslušnou legislatívou.
  7. Bezpečnosť osobných údajov Všetky osobné údaje sú uložené na serveroch s vysokou úrovňou bezpečnosti a sú chránené proti zneužitiu nepovolanými osobami. Naša spoločnosť rovnako dodržiava aj ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré slúžia na ochranu osobných údajov.

Radi by sme vás informovali, že dozorovým orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.