VÝSTAVBA

Výstavba

Tento rok začneme rekonštrukciu a rozšírenie súčasných priestorov výrobných areálov, aby sme toho viac, lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie zvládli.