Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů - GDPR
(General Data Protection Regulation)

Záležitost ochrany osobních údajů a jejich důvěrnost bereme velmi vážně a držíme se příslušných státních i evropských nařízení o ochraně osobních údajů. Nejdůležitější aspekty našeho zpracování osobních údajů vysvětlujeme níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme pouze s Vaším výslovným souhlasem.

  1. Jaké osobní údaje uchováváme? Uchováváme ty informace, které jsme od Vás se souhlasem získali. Nejčastěji se jedná o Vaše jméno, adresu, e- mailovou adresu, telefon a kontaktní adresu. V okamžiku, kdy nás poprvé kontaktujete, vytvoříme si v naší databázi Váš profil. Jakékoliv další informace, které nám později předáte, se v něm rovněž ukládají.
  2. K čemu tyto údaje užíváme? Tyto údaje užíváme pro účely výzkumu trhu i pro marketingové účely, tj. individuální tvorbu a zasílání vybraných informací poštou, e-mailem nebo prostřednictvím textových zpráv, nabízení služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, dle zákona č. 480/2004 Sb.
  3. Jak dlouho se osobní údaje archivují? V podstatě ukládáme veškeré informace, které nám zašlete po tak dlouhou dobu, co máte zájem o zasílání našich obchodních informací, tj. záleží době uvedené v konkrétním textu souhlasu. Nejčastěji jsou osobní údaje zpracovávány na dobu do odvolání Vašeho souhlasu nebo přímo na konkrétní časový úsek, který je uveden v textu souhlasu. Pokud si již více nepřejete, abychom využívali Vaše údaje, samozřejmě okamžitě a bezplatně splníme tento Váš požadavek (viz. čl 5).
  4. Můžete zjistit, jaké údaje o Vás vedeme? Ano. Můžete kdykoliv získat informace o údajích, které si o Vaší osobě evidujeme dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů.
  5. Můžete zažádat o vymazání údajů evidovaných o Vaší osobě? Ano. Samozřejmě máte kdykoliv možnost zažádat o částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů, sdělením na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaše přání splníme bez prodlení a okamžitě zrušíme zasílání dalších obchodních materiálů. V určitých případech, kdy tak vyžaduje zákon, budou Vaše osobní údaje uchovány a soubor bude zablokován, nikoli vymazán. Dále můžete kdykoli požádat o blokování, opravu či doplnění Vašich osobních údajů. Stejně tak máte i další práva dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.
  6. Předáváme Vaše osobní údaje třetím stranám? Ne, Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu či bez Vašeho předchozího informování nepředáváme žádným třetím stranám k dalšímu využití, zejména Vaše osobní údaje nejsou prodávány, pronajímány ani vyměňovány. Pokud pověříme jiné společnosti – tzv. zpracovatele (zařízení na zpracování dat) dokončením našich úkolů (např. zasíláním informací), pak samozřejmě po těchto společnostech rovněž vyžadujeme ochranu Vašich údajů a takové společnosti mají povolení užívat Vaše údaje pouze a výhradně k zadaným účelům. I u takových společností vyžadujeme, aby zacházely s údaji v souladu s tímto prohlášením o ochraně dat a s příslušnou legislativou.
  7. Bezpečnost osobních údajů Veškeré osobní údaje jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní bezpečnosti a jsou chráněny proti zneužití ze strany nepovolaných osob. Stejně tak naše společnost dodržuje i další bezpečnostní opatření sloužící k ochraně osobních údajů.

Rádi bychom Vás informovali, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000, www.uoou.cz.