Everstar s.r.o. - český výrobce s tradicí

Naší vizí je poskytovat vysoce ceněné, plně funkční a smysluplné řešení „made in everstar“ v potřebách čištění, odmašťování, speciálních aplikací a zakázkových individuálních řešení.

Vytváříme a poskytujeme komplexní řešení pro čistotu a aplikace zejména v oblasti průmyslu, úklidu, drogerie, speciálního čištění a zakázkového řešení, včetně nadrámcových profesionálních služeb a servisu a plně individuálního řešení.
Everstar s.r.o.

Hlavní milníky společnosti

1991

Založení firmy Everstar

Založení firmy Everstar, bratry Milanem a Karlem Kulichovými.

1991

1991

Revoluční řešení odmašťování

Nové revoluční řešení odmašťování pomocí vodou ředitelných ekologických prostředků.

1993

Uvedení prostředku CykloStar

Uvedení prémiového prostředku CykloStar, pro nový segment, pro čištění a údržbu jízdních kol.

1993

1995

Otevření vlastní diskontní prodejny

Provozování vlastní diskontní prodejny Mýval – potraviny a drogerie.

1996

Zavedení ISO 9001, 14001

Zavedení integrovaného systému řízení dle ISO 9001 a 14001.

1996

2000

Zaveden program pro žárové zinkování

Vytvoření a zavedení uceleného programu prostředků a technologií pro žárové zinkování.

2004

Pan Milan Kulich - jediný jednatel

Změna ve vlastnických strukturách, jediným společníkem a jednatelem se stává pan Milan Kulich.

2004

2005

Rozšíření řady přípravků pro domácnost

Rozšíření a inovace řady prostředků drogerie a pro domácnost.

2006

Inovace řady profesionálního úklidu

Celková inovace řady profesionálního úklidu a čištění, včetně distribuce.

2006

2008

Uvedení řady ekologicky šetrných výrobků

Uvedení řady certifikovaných ekologicky šetrných výrobků z obnovitelných zdrojů surovin.

2015

Nové pracoviště pro výzkum

Nové pracoviště pro výzkum, vývoj a inovace.

2015

2016

Nová strategie rozvoje společnosti

Nový přístup k analýze a měření lázní a poskytování služeb. Produktové partnerství s Mistrovstvím světa horských kol.

2017

Nová výroba práškových detergentů a zákaznických řešení

Rozšíření systému služeb, servisu a poradenství. Nová řada uživatelsky přívětivého řešení úklidu „Jak? Jinak.“. Přechod na nové normy ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016.

2017

2018

Plán realizace rozvoje, modernizace a rozšíření výroby

Vlastní výrobní areál a sídlo firmy. Inovace v průmyslové oblasti v produktové oblasti pasivací.

2019

Zahájení výstavby rozšíření a modernizace areálu

Průmyslová řada Star industrial master. První dermatologicky testovaný prostředek pro čištění a údržbu jízdních kol.

2019

Přečtěte si celý příběh společnosti Everstar s.r.o.

Jak to vše začalo? V roce 1991 bratři Kulichové, Milan a Karel, po návratu z Kanady zpět do tehdy ještě Československé republiky, založili ve svém rodném kraji firmu na výrobu a prodej vodou ředitelných prostředků. Využili jak zkušeností, tak nabitého zahraničního know-how. V té době věc zcela nová – prostředky vodou ředitelné – si razily cestu mezi chlorovanými rozpouštědly a podobnými konkurenty dané doby. Značka Star začala přesvědčovat o zcela jiném přístup k čištění a odmašťování. Především šetrnějšímu, ekologičtějšímu, biologicky odbouratelnému a také ekonomicky zajímavějšímu.

Značka Star nyní. Svět a celkově vývoj je v současné době překotný a hektický. Cítíme to všichni. Legislativní a ostatní zatížení je náročné. Snažíme se o zdravý přístup, řešení plně funkční a férová. Jak v oblasti účinnosti, životnosti, kontroly, tak ceny. Rozvoj a trend, který Star je vedle individuálního a přesného řešení přímo pro danou problematiku zákazníka také šetrnost bezpečnost použitých prostředků a řešení. Základem je zcela nový přístup k formulacím, složení a aktivním látkám s ohledem na použití a technologie.

Naše vize a poslání je jednoduché. Poskytujeme komplexní řešení pro čistotu a aplikace v oblasti průmyslu, úklidu, drogerie, speciálního čištění a zakázkového řešení, včetně nadrámcových profesionálních služeb a servisu. Od návrhu, přes vývoj, až po výrobu a prodej čistících a odmašťovacích prostředků a prostředků pro speciální aplikace. Poskytujme servis, technologické poradenství a zakázkové řešení.

Nejen výrobek. Star není jen výrobek z katalogu a konvenční klasické řešení. I když ve většině případů je plně funkční a vyhovující, velmi rádi řešíme právě výzvy a úkoly náročnější, vyžadující individuální přístup, zapojení vlastního výzkumu a vývoje. S cílem dosáhnout přesně požadovaného řešení pro zákazníka. Dlouhodobě se snažíme se zákazníky rozvíjet právě tato řešení, která přinášejí jak ekonomické výsledky, tak maximalizaci kontroly celého procesu.

Máme obrovskou příležitost a prostor si toto dovolit a takto postupovat a čelit výzvám. Ve firmě Everstar stále platí, že to co vymyslíme, můžeme realizovat a uvádět v zajímavý život. Pro zákazníky a partnery, kteří toto uvítají, takto pracujeme velmi rádi. Ať už jde o odmašťování či předúpravu povrchů tvořenou zákazníkům přímo na míru, či vývoj zakázkových privátních řešení s přesahem do celého světa, tak o prémiové produkty například v oblasti sportu. V ten moment to není jen láhev nebo kanystr s prostředkem, ale věc, která dává smysl jako celek a funguje.

Co nabízíme? Navrhneme řešení, včetně možnosti otestování účinnosti přímo v provozu a nastavení fungování práce s prostředky Star. Náš firemní technický a servisní tým odborníků je vám k dispozici. Nedoporučíme pouze prostředky, ale nejvhodnější komplexní technologické řešení čistícího nebo odmašťovacího procesu. Udržíme náklady pod kontrolou. Pokud standardní řešení nepostačují, nabízíme možnost individuálního a zakázkového řešení. Vše probíhá s ohledem na ekologii, životní prostředí, udržitelnost, platnou legislativu a především společenskou odpovědnost a naše firemní hodnoty a principy.

V co věříme? V řešení ve formě individuálního přístupu, s přesahem do optimalizace řešení přímo na míru. Modulární prostředky vyvíjené dle požadavků a specifických potřeb a nároků – to je to, kde se cítíme silní a nabízíme. Naplno využíváme zkušeností ze všech oblastí, kterými jsme prošli a kde čerpáme inspiraci a zkušenosti.

ISO certifikace

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Plán realizace rozvoje, modernizace a rozšíření výroby